استارسازه

صنعت اصلی

سقف

سال تاسیس

ثبت نشده

آدرس

سعادت اباد خیابان 15 غربی

نام شخص

ثبت نشده

سمت کاری

ثبت نشده

مالکیت

حقوقی

ملیت

ثبت نشده

گالری تصاویر محصولات

شرکت استار سازه مجری تخصصی سیستم سقف بتن پیش تنیده در سازه های بتنی

پیش تنیدگی ایجاد تنش فشاری ثابت و دائمی در یک عضو بتنی به نحو دلخواه و به اندازه لازم است. به طوری که در اثر تنش فشاری، مقداری از تنشهای کششی ناشی از بارهای مرده و زنده در این عضو خنثی شده است. در نتیجه مقاومت باربری آن افزایش پیدا میکند. تنش فشاری دائمی با قرار دادن کامل فولاد در قطعه بتنی، کشیدن و مهار نمودن آن در دو طرف عضو به مقطع بتنی اعمال شود. اعمال نیروهای پیش تنیدگی به دو روش پس کشیده (پس از بتن ریزی) یا پیش کشیده به وسیله جکهای مخصوص، قبل از بتن ریزی صورت میگیرد.

در سیستم سقف بتنی پیش تنیده بجای آرماتورهای معمولی از کابل هایی (تاندونهای با مقاومت کششی بالا) با مقاومت کششی بالا استفاده میشود. این کابلها تحت کشش زیادی قرار گرفته و در دو انتهای تیر توسط گرههای مخصوص ثابت میشوند.کابلهای پیش کشیده پس از رها شدن از کشش، تمایل به جمع شدن و رسیدن به حالت اولیه دارند. بنابراین نیروی فشاری زیادی در قسمت زیرین تار خنثی در بتن ایجاد میشود. در این صورت این نیرو در مقابل نیروی کششی که به توسط بارهای ثقلی در بتن ایجاد میشود، قرار میگیرد. بدین ترتیب کابلها مقداری از نیروهای حاصله از بارهای ثقلی را خنثی مینمایند.

محصولات این تامین کننده

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید

0comment
>

لطفا متن امنیتی نمایش داده شده در عکس زیر را تایپ نمایید.

نظرات کاربران

وبسایت

https://haniker.com

نشانی

ایران، تهران، خیابان سعادت آباد

 • Erica Hughes
    5 May, 4:40 PM
 • Vincent Porter
    5 May, 5:30 PM
 • Kori Thomas
    1 Feb, 6:56 PM
 • Aiden Chavez
    3 June, 1:22 PM
 • Erica Hughes
    5 May, 4:40 PM
 • Vincent Porter
    5 May, 5:30 PM
 • Kori Thomas
    1 Feb, 6:56 PM
 • Erica Hughes
    5 May, 4:40 PM

Active


Established fact that a reader will be distracted  


Dolore magna aliqua