[ شرکت تامین کننده ]

استارسازه

01.

درباره تامین کننده : شرکت استار سازه مجری تخصصی سیستم سقف بتن پیش تنیده در سازه های بتنی

02.

صنعت اصلی : سقف

03.

سال تاسیس :

04.

آدرس : سعادت اباد خیابان 15 غربی

05.

ایمیل : startsazeh4@gmail.com

06.

شماره همراه : 09120935180

07.

تلفن ثابت :

08.

نام شخص :

09.

سمت کاری :

10.

وبسایت :

11.

مالکیت : حقوقی

12.

ملیت :

[ توضیحات ]

توضیحات مختصر از شرکت تامین کننده

شرکت استار سازه مجری تخصصی سیستم سقف بتن پیش تنیده در سازه های بتنی

پیش تنیدگی ایجاد تنش فشاری ثابت و دائمی در یک عضو بتنی به نحو دلخواه و به اندازه لازم است. به طوری که در اثر تنش فشاری، مقداری از تنشهای کششی ناشی از بارهای مرده و زنده در این عضو خنثی شده است. در نتیجه مقاومت باربری آن افزایش پیدا میکند. تنش فشاری دائمی با قرار دادن کامل فولاد در قطعه بتنی، کشیدن و مهار نمودن آن در دو طرف عضو به مقطع بتنی اعمال شود. اعمال نیروهای پیش تنیدگی به دو روش پس کشیده (پس از بتن ریزی) یا پیش کشیده به وسیله جکهای مخصوص، قبل از بتن ریزی صورت میگیرد.

در سیستم سقف بتنی پیش تنیده بجای آرماتورهای معمولی از کابل هایی (تاندونهای با مقاومت کششی بالا) با مقاومت کششی بالا استفاده میشود. این کابلها تحت کشش زیادی قرار گرفته و در دو انتهای تیر توسط گرههای مخصوص ثابت میشوند.کابلهای پیش کشیده پس از رها شدن از کشش، تمایل به جمع شدن و رسیدن به حالت اولیه دارند. بنابراین نیروی فشاری زیادی در قسمت زیرین تار خنثی در بتن ایجاد میشود. در این صورت این نیرو در مقابل نیروی کششی که به توسط بارهای ثقلی در بتن ایجاد میشود، قرار میگیرد. بدین ترتیب کابلها مقداری از نیروهای حاصله از بارهای ثقلی را خنثی مینمایند.

نظرات کاربران

تعداد نظرات: 0

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید

لطفا متن امنیتی نمایش داده شده در عکس زیر را تایپ نمایید.

کد امنیتی