شرکت تاراز گستر فولاد

صنعت اصلی

آهن آلات ، سوله ، اسکلت و نرده حفاظ سقف

سال تاسیس

1399

آدرس

تهران ،خیابان مطهری، نبش بزرگراه مدرس، پلاک 197 طبقه اول واحد2

نام شخص

پیمان شفیعی

سمت کاری

رئیس هیئت مدیره

مالکیت

حقوقی

ملیت

ثبت نشده

گالری تصاویر محصولات

شرکت تــاراز گستر فــولاد در راســتای ارائــه خدمــات مهندســی، تامیــن کالا (در زمینــه آهــن آلات با کیفیــت و مرغــوب از جمله: میلگرد، تیر آهن، نبشی، ناودانی، ورق ، پروفیل، قوطی، مفتول و …) و در جهــت ارائــه خدمــات مناســب بــا اســتفاده از ارتبــاط مســتقیم بــا ســازندگان و تامیــن کننــدگان کالا امــکان ارائــه بهتریــن کالاهــای مــورد نیــاز صنایــع و ســاختمان ســازی را مطابــق بــا اســتانداردهای فنــی و مهندســی روز دنیــا در کوتاهتریــن زمــان و بــا نازلتریــن قیمــت بــرای کار فرمایــان محترم فراهــم نموده اســت.​​​

محصولات این تامین کننده

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید

0comment
>

لطفا متن امنیتی نمایش داده شده در عکس زیر را تایپ نمایید.

نظرات کاربران

وبسایت

https://haniker.com

نشانی

ایران، تهران، خیابان سعادت آباد

 • Erica Hughes
    5 May, 4:40 PM
 • Vincent Porter
    5 May, 5:30 PM
 • Kori Thomas
    1 Feb, 6:56 PM
 • Aiden Chavez
    3 June, 1:22 PM
 • Erica Hughes
    5 May, 4:40 PM
 • Vincent Porter
    5 May, 5:30 PM
 • Kori Thomas
    1 Feb, 6:56 PM
 • Erica Hughes
    5 May, 4:40 PM

Active


Established fact that a reader will be distracted  


Dolore magna aliqua