[ شرکت تامین کننده ]

شرکت تاراز گستر فولاد

01.

درباره تامین کننده : شرکت تاراز گستر فولاد تامین کننده انواع آهن آلات - مصالح ساختمانی

02.

صنعت اصلی : آهن آلات ، سوله ، اسکلت و نرده حفاظ سقف

03.

سال تاسیس : 1399

04.

آدرس : تهران ،خیابان مطهری، نبش بزرگراه مدرس، پلاک 197 طبقه اول واحد2

05.

ایمیل :

06.

شماره همراه : 09107678174

07.

تلفن ثابت : 46132136

08.

نام شخص : پیمان شفیعی

09.

سمت کاری : رئیس هیئت مدیره

10.

وبسایت : https://tarazfoolad.ir/

11.

مالکیت : حقوقی

12.

ملیت :

[ توضیحات ]

توضیحات مختصر از شرکت تامین کننده

شرکت تــاراز گستر فــولاد در راســتای ارائــه خدمــات مهندســی، تامیــن کالا (در زمینــه آهــن آلات با کیفیــت و مرغــوب از جمله: میلگرد، تیر آهن، نبشی، ناودانی، ورق ، پروفیل، قوطی، مفتول و …) و در جهــت ارائــه خدمــات مناســب بــا اســتفاده از ارتبــاط مســتقیم بــا ســازندگان و تامیــن کننــدگان کالا امــکان ارائــه بهتریــن کالاهــای مــورد نیــاز صنایــع و ســاختمان ســازی را مطابــق بــا اســتانداردهای فنــی و مهندســی روز دنیــا در کوتاهتریــن زمــان و بــا نازلتریــن قیمــت بــرای کار فرمایــان محترم فراهــم نموده اســت.​​​

نظرات کاربران

تعداد نظرات: 0

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید

لطفا متن امنیتی نمایش داده شده در عکس زیر را تایپ نمایید.

کد امنیتی